www.boworn-herb.com


HOME


สินค้าสุขภาพบวรเวช


สั่งซื้อสินค้าบวรเวช


FQA (ถามหมอบวร)


ตัวตนบวรเวช

 
   - A   + A
โรงงาน หสม.หมอแผนไทยพัทลุง
เครื่องจักรทันสมัย
บรรยากาศภายในโรงงาน
โรงเรียนแพทย์แผนไทยหมอบวรYour basket 0 piece(s) : Total price 0.00 Baht

074-615191 sale@boworn-herb.com

บวรเวชตั้งใจผลิตยาสมุนไพรให้ดีมีคุณภาพ สะอาด สะอาด และสะอาด
 

 • ภาพโรงงานบวรเวชบรรยากาศภายนอกรอบๆอาคารใหญ่ (อาคารจันทร์กัลยา)
 • ภาพภายในห้องผลิตปลอดเชื้อต่างๆ
 • เครื่องจักรที่ทันสมัย
 • และภาพโรงเรียนการแพทย์แผนไทยของหมอบวร (ภายใต้การควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ)

 
 • ครูหมอบวรได้เปิดโรงเรียนสอนวิชาแพทย์แผนไทย
 • โรงเรียนภายใต้การควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ สำเร็จการศึกษาวุฒิ บวช.
 • เป็นโรงเรียนแห่งที่ 3 ของภาคใต้ แห่งที่ 10 ของประเทศไทย

 
 • วันทำพิธีเปิดโรงเรียน

 
 • ได้ปั้นรูปเหมือนบรมครูหมอชีวกโกมารภัจจ์
 • โดยพราหม์โชติ (จ.นครศรีธรรมราช ผู้ทำพิธีพราหม์ปลุกเสกจตุคามรุ่นแรก พศ.2530)

 
 • ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ประธานในพิธี

 
 • คุณกัลยา จันทร์โภคาไพบูลย์
ประธานบริษัท บวรเวชสมุนไพรไทย จำกัด

 
 • แขกผู้มีเกียรติรอรับแจกจตุคามเป็นที่ระลึก

 
 • รูปปั้นบรมครูหมอชีวกโกมารภัจจ์
 • ปลุกเสกพิธีใหญ่ โดย เกจิอาจารย์สายเขาอ้อ


Page : [1] [2] [3] [4]

www.boworn-herb.com


HOME


สินค้าสุขภาพบวรเวช


สั่งซื้อสินค้าบวรเวช


FQA (ถามหมอบวร)


ตัวตนบวรเวช

 
 
Web hosting | website builder |เว็บไซต์สำเร็จรูป by ninenic ©Copyright 2002-2020 All rights reserved.
บริษัท บวรเวชสมุนไพรไทย จำกัด
77 หมู่ที่ 11 ถนนพัทลุง-ควนขนุน
ตำบลเขาเจียก อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 93000
Tel : 074-615191 Fax: 074-615191
Email : manager@boworn-herb.com